Waalre profilering centrumvisie waalre dorp 2015
Waalre profilering centrumvisie waalre dorp 2015
Waalre profilering centrumvisie waalre dorp 2015
Waalre profilering centrumvisie waalre dorp 2015
Waalre profilering centrumvisie waalre dorp 2015
Waalre profilering centrumvisie waalre dorp 2015
Waalre profilering centrumvisie waalre dorp 2015

Waalre, profilering centrumvisie Waalre-dorp 2015

In Waalre hebben we in 2015 een nieuw profiel voor het Centrum ontworpen. Na vaststelling van het centrumplan in 2012 is er veel veranderd in het centrum, met name door leegstand van maatschappelijk vastgoed, zoals de bibliotheek, de kerk en de pastorie. De vraag was welke sturing is nodig om het centrum toekomstperspectief te geven.

Wij organiseerden in 2015 meerdere discussies met het College en de gemeenteraad om grip te krijgen op het gewenste profiel. Ook organiseerden we een discussie met de klankbordgroep centrumvisie en een zeer goed bezochte bewonersavond. Via tal van karikaturale profielen heeft Waalre haar profiel ontdekt, te weten “Waalre-dorp natuurlijk bijzonder”. In dat profiel komt het bijzondere en exclusieve karakter van Waalre naar boven en worden “cultuur” “historie” en “natuurlijke kracht” als drijvende krachten gezien.

Details

Klant Gemeente Waalre (Koen de Jong)
Team Gerbert Smulders (projectleider), Jeanine Beekman
Looptijd 2015
Locatie Waalre
Mail deze pagina