centrum Valkenswaard
centrum Valkenswaard
centrum Valkenswaard
centrum Valkenswaard
centrum Valkenswaard
centrum Valkenswaard
centrum Valkenswaard

Visualisering en ontwerp masterplan centrum Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard wilde een ruimtelijke en economisch kader ontwikkelen voor het centrum voor 2014-2020. De gemeente wilde het centrum van een kwaliteitsimpuls voorzien. Aanleiding voor dit plan was onder meer de leegstand in het winkelcentrum, onvoldoende kwaliteit in het openbaar gebied, het ontbreken van sfeer en geen heldere routing voor het winkelend publiek. Maar de belangrijkste aanleiding was nog wel de aanleg van de Westparallel, waardoor er straks een alternatief is voor al het verkeer dat nu nog door het centrum rijdt. 

Voor het opzetten van dit masterplan zochten zij ondersteuning.  De visie is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met bewoners en belanghebbenden in het centrum. 

De inventarisatie en analyse en de interactieve ontwerpsessies hebben bouwstenen opgeleverd voor een toekomstige centrumvisie. Op basis hiervan is een integrale plankaart ontworpen. De Masterplankaart visualiseert de visie op de toekomstige ontwikkeling van het centrum van Valkenswaard. 
Er wordt gebouwd aan een gastvrij centrum om te winkelen, te ontspannen en gezellig uit te gaan. Compleet, compact en uitstekend bereikbaar. Gekozen wordt voor een centrum dat authentiek is met méér groen. Kenmerken van het toekomstig hart van Valkenswaard zijn: Brabants, Lommerrijk, Uitnodigend en Hoogwaardig.

Details

Klant Gemeente Valkenswaard
Team Foke de Jong, Jeanine Beekman
Looptijd 2013
Locatie Valkenswaard
Mail deze pagina