Aalst 't Hazzo
Aalst 't Hazzo
Aalst 't Hazzo
Aalst 't Hazzo
Aalst 't Hazzo

Transformatie bedrijventerrein 't Hazzo

Vlak bij het centrum van Aalst ligt een bijzonder gemengd gebied met maatschappelijke functies zoals een gemeenschapshuis met sporthal, woningen en bedrijfskavels. Directe aanleiding voor de visie is het feit dat  gemeente Waalre een nieuw “huis van de gemeente” gaat bouwen, waardoor een groot deel van het gebouw met maatschappelijke functies leeg komt te staan. Bovendien ligt een groot bedrijfskavel al jaren (na brand) braak. De omgeving verrommeld wat en diverse marktpartijen komen met losse plannetjes.

Om hier sturing aan te geven heeft LOS voor de gemeente een visie ontwikkeld op de herstructurering van deze locatie. In de visie is een hoofdlijn neergelegd voor de gehele ontwikkeling. In de visie hebben we vooral geprobeerd een nu zeer introvert gebied onderdeel uit te laten maken van zijn omgeving.  Binnen die hoofdlijn ontstaan deelprojecten die ieder in hun eigen tijd en tempo ontwikkeld kunnen worden. Zo heeft de gemeente een instrument om haar eigen gronden te herontwikkelen en initiatieven van marktpartijen te toetsen.

Details

Klant Gemeente Waalre (Aalst)
Team Gerbert Smulders
Locatie
Mail deze pagina