2
Barneveld 2
Barneveld 3

Stuctuurvisie Kernen Barneveld 2022

Door de strategische ligging aan de A1 en de ‘food valley’ kan de gemeente Barneveld de komende jaren nog sterk doorgroeien. De structuurvisie geeft de ruimtelijke consequenties van deze groei en geeft aan hoe dit zal plaatsvinden. In de visie is gekozen om een deel van de groei te concentreren. Tegelijk wordt door een dubbele ring de verkeersstructuur versterkt. Een deel van de historische radialen wordt afgewaardeerd om snelle en aantrekkelijke fietsverbindingen te realiseren.
Barneveld krijgt als dorp zo langzamerhand steeds meer stadse allure. De stedelijke en landelijke ambities moeten echter op termijn met elkaar in balans blijven. Daarom is gekozen voor duidelijke accenten in ‘stedelijkheid’ en voor groene scheggen: om het buitengebied dichtbij te houden en nieuwe stedelijke kwaliteiten aan te brengen. Stedelijke accenten zijn aangebracht rond de stations en enkele centrale assen. De groene scheggen kunnen letterlijke groene gebieden zijn, maar ook campusachtige terreinen met openbare gebouwen. Bijzonder voorstel is om op termijn het Rijnvallei gebied te herstructureren en het centrumgebied over het spoor te trekken: het centrum aan landgoed Schaffelaar met een mix aan voorzieningen, bedrijfjes en (ouderen)woningen.

Details

Klant Gemeente Barneveld
Team Roelof Goodijk, Manon Grond, Jeanine Beekman
Looptijd 2013-2015
Locatie Barneveld
Mail deze pagina