Regio Rivierenland
Regio Rivierenland
Regio Rivierenland
Regio Rivierenland
Regio Rivierenland
Regio Rivierenland

Strategische visie regio Rivierenland

In 2016 hebben de gemeenten in Regio Rivierenland een regionale ambitie opgesteld voor de periode 2016-2020. Dat zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met de regionale ambitie hebben deze 10 gemeenten een gezamenlijke focus gelegd op drie economische speerpunten: agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme. 

Deze gezamenlijke focus is tot stand gekomen door de interactieve samenwerking binnen de tien gemeenten, door gesprekken met bestuurders, ambtenaren en verschillende (maatschappelijke) organisaties. Maar ook andere overheden deden mee, zoals de Provincie Gelderland, de Omgevingsdienst en het Waterschap. Het doel is om concrete handvatten te geven aan gemeenten voor de ruimtelijke vertaling van de drie economische speerpunten in hun beleid. Eén van de opgaven uit de regionale ambitie waar wij als gemeenten voor verantwoordelijk zijn is de afstemming in ruimtelijke keuzes en regelgeving. Een belangrijke randvoorwaarde voor het mogelijk maken van ontwikkeling van de drie economische speerpunten, zonder de kwaliteit van het landschap uit het oog te verliezen. Het vormt daarnaast een bouwsteen voor de gemeentelijke planelementen van de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet of andere gemeentelijke instrumenten. Verder is de visie een agenda voor regionale samenwerking en afstemming met andere overheden, om uiteindelijk de regio beter op de kaart te zetten. Zo is Regio Fruitdelta Rivierenland geboren, een samenwerkingsplatform van diverse partijen die belang hebben bij een goed functionerend gebied. 

De visie is vertaald in een kansenkaart met als doel ondernemers, organisaties en andere overheden te inspireren en bij te dragen aan het behalen van de economische ambities in Regio Rivierenland.

Details

Klant Regio Rivierenland
Team Roelof Goodijk, Ashley Ballantine, Hein van Duppen
Looptijd 2017-2018
Locatie
Mail deze pagina