Holtum
Holtum

Stedenbouwkundigplan voormalige schoollocatie Holtum

Binnen veel kleine kernen in Sittard-Geleen is sprake van vrijkomend maatschappelijk vastgoed. Vanwege de demografische ontwikkelingen in de gemeente en regio kunnen veel van dit soort locaties niet heringevuld worden met woningbouw waardoor veel locaties ‘ingezaaid worden met gras’. Voor een aantal van die locaties, waar wat meer dynamiek is en de directe omgeving ook heeft aangegeven de locatie te willen herbestemmen omdat er een lokale behoefte is, wordt samen met de bewoners gezocht naar een invulling. Het voormalige basisschoolterrein in Holtum is zo’n locatie. 

Door middel van drie grove modellen en met behulp van een werkmawuette hebben we samen met de bewoners ideeën opgehaald voor woningbouw en de ruimtes. Er bleek vooral vraag naar levensloopbestendige woningen en men was het snel eens dat er een extra doorsteek gemaakt kon worden met deze herontwikkeling. Het gebied grenst enerzijds aan het oude dorpslint en anderzijds aan een groentje met woningen. Er is voor gekozen om te anticiperen op die twee kwaliteiten waardoor daar tussen ruimte ontstaat voor een verbindend hofje. Samen met de bewoners hebben we ontwerpprincipes bepaald waar de nieuwe woningen en openbare ruimte aan moet voldoen. Wij hebben hiervoor een voorbeelduitwerking gemaakt die aansluit aan de behoefte en wensen van de bewoners. Het eindresultaat is een document dat het ontwikkelkader geeft waarmee  een passende partij gezocht worden die het gebied wil gaan ontwikkelen.

Details

Klant Gemeente Sittard-Geleen
Team Cas Denissen, Marloes Everts, Gaby Rasenberg en Gerbert Smulders
Looptijd 2019 -
Locatie
Mail deze pagina