Einighausen
Einighausen
Einighausen

Stedenbouwkundigplan voormalige schoollocatie Einighausen

Binnen veel kleine kernen in Sittard-Geleen is sprake van vrijkomend maatschappelijk vastgoed. Vanwege de demografische ontwikkelingen in de gemeente en regio kunnen veel van dit soort locaties niet heringevuld worden met woningbouw waardoor veel locaties ‘ingezaaid worden met gras’. Voor een aantal van die locaties, waar wat meer dynamiek is en de directe omgeving ook heeft aangegeven de locatie te willen herbestemmen omdat er een lokale behoefte is. Wordt samen met de bewoners gezocht naar een invulling. Einighausen is één van die locaties. 

Doormiddel van drie grove modellen en een werkmaquette hebben we samen met de bewoners ideeën opgehaald voor woningbouw op de locatie naast de kerk. Daaruit kwam o.a. dat er vooral vraag is naar levensloopbestendige woningen en een ontmoetingsplek. Op de locatie is ook een waterbuffer gepland. Door de waterbuffer onder een verhoogd plein te schuiven ontstaat er een dorpsplein. Uiteindelijk hebben we samen met de bewoners ontwerpprincipes bepaald waar de ruimtes aan moeten voldoen en is er een voorbeelduitwerking ontstaan die aansluit bij de behoefte en wensen van de bewoners. Het resultaat is een document waarin de ontwikkelprincipes zijn vastgelegd waarmee nu  een passende partij gezocht worden die het gebied wil gaan ontwikkelen. 

Details

Klant Gemeente Sittard-Geleen
Team Cas Denissen, Marloes Everts, Gaby Rasenberg, Gerbert Smulders
Looptijd 2019 -
Locatie
Mail deze pagina