Ewijk
Ewijk
Ewijk

Stedenbouwkundigplan Linten Ewijk

Het dorp Ewijk heeft een bijzondere structuur die sterk gedragen wordt door een aantal historische linten. Kenmerkend aan de linten is onder andere dat er een organische groei en verdichting plaatsvindt. Dat is een lang en traag proces. Maar met de verdere verdichting dreigen ook kwaliteiten verloren te gaan. LOS heeft in opdracht van de gemeente een studie gemaakt hoe en waar de kwaliteit van de linten versterkt kan worden en op welke wijze verdichting daarin een plek kan krijgen. In de visie die inmiddels is vastgesteld door de gemeenteraad, waarmee een eind is gekomen aan een jarenlange discussie, is vastgelegd welke vista’s waardevol zijn en waar en onder welke spelregels verdichting de kwaliteit van de linten kan versterken. Er zijn spelregels die gaan over positionering en sfeer van gebouwen maar ook over de landschappelijke inbedding. Met de verdichting wordt ook een bijdrage geleverd aan het creëren van nieuwe routes.


Details

Klant Gemeente Beuningen
Team Marloes Everts, Foke de Jong, Gerbert Smulders en Foke de Jong
Looptijd 2018 - 
Locatie
Mail deze pagina