Liempde
Liempde
Liempde
Liempde

Stedenbouwkundig plan Kerkheiseweg Liempde

Als onderdeel van de toenemende burgerkracht zien we ook bewoners die als collectief een gebiedsontwikkeling aanpakken. De gemeente Boxtel nodigt in haar dorpskern Liempde voor enkele inbreidingslocaties burgers uit om met een collectief plan te komen. Boxtel heeft een visie gemaakt waarin ze aangeeft voor welke locaties ze zich kan voorstellen dat er inbreiding plaatsvindt. Dat past binnen haar beleid van zuinig ruimtegebruik en als het plan voldoet aan de actuele woningvraag en uiteraard ruimtelijke kwaliteit dan wil de gemeente een ontwikkeling faciliteren. Voor bewoners een prachtige kans om hun eigen ideeën te ontwikkelen. Voor de gemeente een kans om vraaggerichte woningbouwontwikkeling te realiseren.

Samen met Jeroen Peeters (Lijnontwikkeling) hebben we deze bewoners begeleid bij het maken van een goed ruimtelijk plan en een ontwikkelings- en samenwerkings-concept. Inmiddels is de gemeente Boxtel enthousiast over het plan en de ruimtelijke kwaliteit ervan. Voor een deel van de locatie is inmiddels een ontwikkelaar in beeld die de gronden van bewoners overneemt en het gebied tot realisatie brengt.

Details

Klant Gemeente Boxtel
Team Gerbert Smulders
Locatie
Mail deze pagina