Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen
Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen
Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen
Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen
Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen
Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen

Schetsboek en dorpspaspoorten vitale kernen

Is de vitaliteit van kleine kernen afhankelijk van woningbouw? Deze vraag staat centraal in een onderzoek, dat wij verricht hebben voor de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland kent de grootste verstedelijkingsopgave van Nederland, maar ze telt buiten de stevige stedelijke regio’s ook veel kleine plattelandskernen. Het verstedelijkingsbeleid maakt dat woningbouw slechts beperkt mogelijk is in deze kleine kernen. Dat terwijl vaak het idee bestaat dat de vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen juist afhankelijk is van woningbouw. 

Om antwoord op de vitaliteitsvraag te geven hebben we een ruimtelijke analyse gemaakt voor zes dorpen. Met deze analyse zijn we bij de betreffende dorpen langs geweest om onze bevindingen te delen en aan te scherpen. Aan de hand van de analyse hebben we verschillende ruimtelijke interventies bedacht die het mogelijk maken de vitaliteit van de dorpen te versterken. 

De bevindingen, interventies en aanbevelingen zijn beschreven in het schetsboek met bijbehorende dorpspaspoorten. Het schetsboek geeft algemeen inzicht in de verschillende interventies en opgaven. De dorpspaspoorten gaan dieper in op de betreffende dorpen. Het schetsboek en de dorpspaspoorten geeft handvatten aan andere kernen met vergelijkbare problemen om aan de slag te gaan met de vitaliteit van hun kern.

Details

Klant Provincie Zuid-Holland
Team Roelof Goodijk, Gaby Rasenberg, Hein van Duppen
Looptijd 2018-
Locatie
Mail deze pagina