Ontwikkelvisie Hollestraat
Ontwikkelvisie Hollestraat
Ontwikkelvisie Hollestraat
Ontwikkelvisie Hollestraat
Ontwikkelvisie Hollestraat

Ontwikkelvisie Hollestraat en omgeving, Someren

De Hollestraat ligt in de kernrandzone tussen de kern Someren en het buitengebied. In de kernrandzone van Someren is veel dynamiek omdat de agrarische betekenis, zo dicht bij de dorpskern, afneemt. Vanwege deze dynamiek is er behoefte aan een overkoepelende visie op het gebied. 

De visie dient als toetsingskader voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen die per situatie opnieuw bekeken dienen te worden. De gemeente wil nieuwe ontwikkelingen stimuleren die bijdragen aan de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de kernrandzone. Om te beoordelen of een ontwikkeling past binnen de visie zijn er verschillende bouwstenen opgesteld die voorkomen dat maatwerk willekeur wordt. De bouwstenen laten zien wat wel en niet wenselijk is in het gebied. Met debouwstenen wil de gemeente ontwikkelingen mogelijk maken. 

De visie is ook bedoeld om initiatiefnemers te inspireren en te motiveren voor nieuwe initiatieven door toekomstige kansen inzichtelijk te maken en sturen op beeldkwaliteit van het buitengebied. 

Details

Klant Gemeente Someren
Team Gerbert Smulders, Gaby Rasenberg
Looptijd 2019
Locatie
Mail deze pagina