Geffen
Geffen
Geffen
Geffen
Geffen
Geffen
Geffen

Ontwikkelschets Geffen

De vraag voor een ontwikkelperspectief op deze locatie komt voort uit het feit dat op 1 januari 2015 het gemeentehuis in Geffen, na een herindeling, haar functie verloor. Vanuit het dorp zijn al verschillende en soms tegenstrijdige wensen en ideeën gekomen voor de herontwikkeling. Voorop staat dat bewoners vinden dat er iets moet gebeuren met het plein en het voormalig gemeentehuis. Iets waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het dorpshart wordt verbeterd en de belevingswaarde wordt verhoogd. Een dorpshart waar mensen wonen, ondernemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Bij de start hebben we eerst ideeën en wensen opgehaald tijdens een bewonersavond. Naar aanleiding hiervan hebben we drie scenario’s ontwikkeld. Deze zijn gepresenteerd op de tweede bewonersavond en beoordeeld door de bewoners. Gaan de Geffenaren voor het ‘pittoreske plein’, het ‘wervelende park’ of toch voor het ‘prettig plantsoen en Dorpsplein’? 

Ter aanvulling op de dorpsavonden is internet ingezet om bewoners beter bij het plan te kunnen betrekken (dorpshartgeffen.losstadomland.nl). 
Het voorkeursscenario is ontstaan door de positief gewaardeerde elementen uit de eerdere scenario’s te combineren. Zo is er een mix ontstaan dat heeft geleid tot een groen, open en knus dorpsplein. Het dorpsplein als podium van het dorp!


Details

Klant Gemeente Oss
Team Foke de Jong en Loes van Schie
Looptijd 2019
Locatie
Mail deze pagina