MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill
MOB complex Mill

Ontwikkeling MOB complex Mill

Het voormalig MOB complex aan de noordzijde van de woonwijk Vilheide in Mill is aangewezen als Ruimte voor Ruimte locatie. Alle gebouwen die herinneren aan de oude militaire functie zijn verwijderd. De Provincie Noord Brabant heeft als eigenaar van de locatie als eerste stap een besloten prijsvraag uitgeschreven voor een stedenbouwkundige en landschapsvisie visie. LOS stadomland heeft die prijsvraag gewonnen en heeft vervolgens de opdracht gekregen de visie uit te werken tot een stedenbouwkundig plan en landschapsplan.  Wij hebben ons laten inspireren door de geschiedenis van de locatie. Voor ons staat het MOB complex symbool voor de strijd om de vrijheid van het individu. Dat was zo tijdens de koude oorlog en dat zou zo kunnen zijn voor de toekomst. Ons plan stuurt daarom aan op maximale vrijheid voor de individuele gebruikers die hier een woning willen bouwen en op maximale vrijheid voor het collectief van gebruikers, de bewoners van de woonwijk. Dit resulteert in een stedenbouwkundig voorstel dat de grenzen van het ‘regelvrije’ opzoekt en een voorstel voor collectief bosbeheer.

Details

Klant Provincie Noord-Brabant (Mario Graat)
Team 
Hans van Kempen (Projectleider), Peter Droog, Erwin Vrensen
Looptijd 2012-2014
Locatie MOB Mill
Mail deze pagina