Ontmoetingsplek Weurt
Ontmoetingsplek Weurt
Ontmoetingsplek Weurt
Ontmoetingsplek Weurt
Ontmoetingsplek Weurt

Ontmoetingsplek Weurt

Samen meer waarde
Door een slimme combinatie van solitaire “basic” sociaal-maatschappelijke voorzieningen hebben we de mogelijkheid gecreëerd dat verschillende gebruikers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed samen tot meerwaarde komen. In Weurt ontstaat door een intensief proces waarin we de gezamenlijke doelen steeds centraal hebben gesteld in plaats van de individuele oplossingen, een gezamenlijke voorziening die bovendien het dorp ook een echte impuls geeft. Met minder-geld ontstaat meer-waarde. Binnen het nieuwe gebouw kan iedere gebruiker zich ontplooien.

In 2012 werkten wij aan de integrale structuurvisie voor Beuningen, waarin dit idee al werd geboren: het samenvoegen van een basisschool, gemeenschapshuis en sportzaal. Op dat moment bestond er nog weerstand bij de individuele gebruikers van de verschillende voorzieningen. Immers, samengaan brengt ook angst van verlies van autonomie met zich mee. Gedurende de tijd ontstond het inzicht dat men samen tot meerwaarde komt.

LOS begeleidde het integratieproces en maakte een SPVE voor de gebiedsontwikkeling. Op basis van het stedenbouwkundig PVE heeft een architectenselectie plaatsgevonden. Daaruit is Architect Pieter Oosterhout door de bewoners en gebruikers geselecteerd. In 2014 wordt gestart met de nieuwbouw van de basisschool, de peuterspeelzaal en verbouwing van de sporthal. In het najaar van 2015 wordt vervolgens het dorpshuis gebouwd. De provincie Gelderland heeft een flinke subsidie versterkt voor de realisatie van de voorziening toen helder werd dat gebruikers de handen in een wilden slaan.

Details

Klant Gemeente Beuningen
Team Roelof Goodijk
Looptijd 0000-0000
Locatie Weurt
Mail deze pagina