Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland

Omgevingsvisie landelijk gebied Schouwen-Duiveland

Dit project is het opstellen van de omgevingsvisie voor het landelijk gebied van de gemeente Schouwen Duiveland, De ‘kop van Schouwen’ valt buiten het plangebied. De afronding wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. Het buitengebied van Schouwen Duiveland is belangrijk voor de gemeente als basis voor toerisme en recreatie en als landbouwgebied. Er speelt erg veel in dit gebied: de landbouwproblematiek is groter vanwege de verzilting van de bodem en de omschakeling van akkerbouw naar intensievere teelten. De doorontwikkeling van ‘zilte teelten’ moet sneller. Klimaatadaptatie is een belangrijk vraagstuk vanwege sterke doorwerking van een stijgende zeespiegel en omdat het een eiland eigen watersysteem heeft waar droogte en wateroverlast hard aankomen. De druk op de rand van land en water is zeer groot. Toerisme en recreatie kan alleen verder groeien als het landelijk gebied daar bruikbaarder voor wordt. Er zijn volop aanvragen voor de energietransitie. Er is veel wind, zon en ruimte! 

Belangrijke keuzes in het conceptplan zijn het versterken van het landschap door binnendijken te beplanten met bomen, het inzetten op technologie als motor achter vernieuwing in de landbouw en de toeristisch sector, het streven naar een duurzaam zoetwatereiland, een aanpak voor de aanleg van zonnevelden rond de dorpen en het organiseren van een overlegorgaan voor de randen. 

Het uitgebreide participatieproces werd volop gebruikt door de samenleving, Die samenleving is zeer actief. Een voorbeeld: een flink deel van de afbeeldingen in de visie zijn gemaakt door een actieve burger. 

Een duurzame toekomst is voor Schouwen-Duiveland geen abstract begrip maar iets waar je hard aan moet werken. Dat blijkt uit deze visie!

Zoals in al onze omgevingsvisies draagt technologie bij aan een deel van de oplossing. Voorbeelden zijn het inzetten op het faciliteren van technologische ontwikkeling van de landbouw, het watersysteem en het toerisme. De gemeente gaat haar eigen data toegankelijk maken. 

Details

Klant Schouwen-Duiveland
Team Hans van Kempen, Roelof Goodijk, Gaby Rasenberg, Kitty Henderson
Looptijd 2018-2019
Locatie
Mail deze pagina