Omgevingsvisie buitengebied Rheden
Omgevingsvisie buitengebied Rheden
Omgevingsvisie buitengebied Rheden
Omgevingsvisie buitengebied Rheden

Omgevingsvisie buitengebied Rheden

In 2017 zijn we begonnen met het opstellen van een omgevingsvisie voor het buitengebied van de gemeente Rheden.

Het buitengebied van Rheden is extreem gemengd. Het is een recreatie- en vakantiegebied, zeer waardevol voor natuur, cultuurhistorisch een topper met kastelen, landgoederen en watermolens en er wordt ook nog volop gewerkt in de landbouw en het toerisme. Binnen dit bijna ideale landschap zijn opvallend veel transitieopgaves benoemd. Alle landelijke thema’s komen ook hier aan bod en moeten, nog meer dan elders, zorgvuldig worden samengebracht. Belangrijke keuzes in het conceptplan zijn het expliciet inzetten op belevingseconomie, het creëren van leefruimte door te sturen op mobiliteit (gemotoriseerd verkeer in de buurt van de A348 houden) en het instellen van gebiedstafels waar opdrachten voor transitievragen in de samenleving worden neergelegd. 

Het uitgebreide participatieproces werkt sterk door in de voorstellen zoals het idee van de gebiedstafels .De kern van dat idee is om gebiedspartijen, gemeente en inwoners samen voorstellen voor transitieopgaves te laten uitwerken. 

Voor een duurzame toekomst is een balans tussen behoud en transitie gevonden (bijvoorbeeld voor robuuste natuur en klimaatadaptatie). 

Zoals in al onze omgevingsvisies is technologie een deel van de oplossing. Voorbeelden zijn het versterken van beleving door in te zetten op virtualisering én kennisoverdracht en de gebiedstafels waar sociale innovatie en moderne communicatiemiddelen hand in hand gaan.

Details

Klant Gemeente Rheden
Team Hans van Kempen, Loes van Schie, Maarten van der Leeden
Looptijd 2017-....
Locatie
Mail deze pagina