Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

Voor de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede stellen we een, gezamenlijke,  omgevingsvisie op voor het buitengebied. Hierin onderzoeken we de mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet. Uitgangspunten zijn ten eerste dat we de vraag voorop stellen en ten tweede dat een belangrijk deel van die vraag wordt bepaald door de mensen uit het gebied. Er zijn daarom geen kaders vooraf gesteld door de colleges en de raden van de gemeenten: de agenda van de omgevingsvisie groeit terwijl we werken. We hebben 250 vraagstukken opgehaald en dit geeft een enorme diepgang aan het project, terwijl de noodzaak om strategisch te blijven denken duidelijk is. Want je kunt nooit zoveel vraagstukken in detail oplossen. Onderdeel van dit project is een intensieve internetconsultatie waar veel mensen aan bijgedragen hebben.

In mei 2016 is de concept Omgevingsvisie door de drie gemeenteraden van de Kromme Rijnstreek vrijgegeven voor inspraak. De concept Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek vindt u  hier.

Details

Klant Gemeenten Bunnik (Fred Odijk), Houten (Ruben de Goede), Wijk bij Duurstede (Robin Wouters)
Team 
Hans van Kempen (projectleider), Roelof Goodijk, Loes van Schie, Erwin Vrensen
Looptijd 2015-2016
Locatie Kromme Rijngebied 
Mail deze pagina