Omgevingsvisie Geldermalsen coproductie

De gemeente Geldermalsen vroeg LOS om hen te ondersteunen bij het maken van een omgevingsvisie. Doel van deze stappen was om dwarsverbanden tussen het thematische beleid van de gemeente te leggen en dit met beelden te illustreren. Belangrijke uitdaging voor de gemeente was om keuzes te maken uit het overschot aan ontwikkellocaties dat de gemeente beschikbaar had.

We hebben een aantal brede ambtelijke en bestuurlijke sessies georganiseerd waarin we met de deelnemers op zoek zijn gegaan naar integrale opgaven. Vanuit die samenhang zijn de noodzakelijke keuzes gemaakt en ontstaat een sturend document. 
Coproductie heeft hier geleid tot een intern gedragen document met stevige integrale keuzes voor de komende jaren. 

Details

Klant Gemeente Geldermalsen (Remco van Oldenbesten)
Team Gerbert Smulders, Peter Droog, Roelof Goodijk
Looptijd 2014 - heden
Locatie Geldermalsen
Mail deze pagina