kienehoef
kienehoef
kienehoef
kienehoef
kienehoef
kienehoef
kienehoef
kienehoef

Kienehoef Klimaatrobuuster

In de wijk Kienehoef gaat de komende jaren het een en ander veranderen. Een van de projecten is het ‘klimaatrobuust’ maken van de wijk. De riolering wordt afgekoppeld en het regenwater wordt via een eigen systeem afgevoerd. Om de wijk klimaatbestendig te maken en beter geschikt te maken om extreme droogte of neerslag op te vangen is dit tegelijkertijd ook een kans om de openbare ruimte aan te pakken. Dit hebben we samen met de bewoners van de straten gedaan. Het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk wordt als (tweede) aanleiding gezien om te kiezen voor deze wijk. Door middel van een participatief proces is geprobeerd bewoners meer samen te laten werken. 

Bewoners zijn zelf bezig geweest met het genereren van ideeën en wensen, daarnaast zijn er verschillende avonden georganiseerd, maar ook werksessies per buurt en per straat. Het gehele proces gebeurde zowel offline als online (via de projectwebsite kienehoef.losstadomland.nl).

Het ontwerp voor de openbare ruimte is een letterlijk gevolg van het gehele (participatieve) proces, waarbij oplossingen zijn gekozen die terugkomen in het gehele ontwerp (zoals punaises en parkeren en trottoir op één niveau), maar er zijn ook elementen die maar in één of enkele straten terugkomen (zoals fruitbomen, specifieke ontwerpen voor het groen en bepaalde parkeeroplossingen). 

Details

Klant Gemeente Meierijstad
Team Hans van Kempen, Anita Timmermans en Loes van Schie
Looptijd 2018-2019
Locatie
Mail deze pagina