Groote Hoeven
Groote Hoeven
Groote Hoeven
Groote Hoeven
Groote Hoeven
Groote Hoeven

Stedebouwkundigplan Groote Hoeven, Someren

Als mogelijk laatste grote(re) uitbreiding in Someren moet de nieuwe wijk De Groote Hoeven echt ‘goed’ zijn. Een wijk van hoge kwaliteit, maar wel echt Somers.

Dit heeft geresulteerd in een eenvoudig plan met een nieuw ‘lint’ als basis en een gezicht naar het landschap toe. Alle (200) woningen hebben een plek aan dit dorpslint of maken contact met het landschap. We hebben gekozen voor een strakke beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Maar volop vrijheid van bebouwing, individuele kavels en mogelijkheden voor zelfrealisatie.

De woonwijk is opgebouwd vanuit het lint als basis met haaks daarop verschillende unieke woonstraten met ieder een eigen vorm en karakter. Aan de groene rand richting het buitengebied wordt de bebouwing laag aangekapt om de overgang naar het buitengebied te maken. In de rand zit voldoende ruimte voor wandelen en spelen. Het gebied kenmerkt zich door de volwassen boomsingels welke ook medebepalend zijn geweest voor de nieuwe structuur. De bomen blijven zoveel als mogelijk behouden om de groene kwaliteit van het gebied te behouden en de huidige sfeer door te zetten naar de nieuwe woonwijk.

De wens is om de wijk ‘all electric’ te maken. Bovendien onderzoeken we allerlei manieren om hevige regenval als gevolg van klimaatveranderingen op te kunnen vangen. Basis is het maximaal infiltreren in de groene ruimte. Daarnaast experimenteren we met holle wegen en het integreren van loopruimtes in de weg om nog grotere pieken in de neerslag op te kunnen vangen.

Details

Klant Gemeente Someren
Team Gerbert Smulders, Gaby Rasenberg, Peter Droog
Looptijd
2016-2018

Locatie Groote Hoeven
Mail deze pagina