Egchel
Egchel
Egchel
Egchel
Egchel
Egchel
Egchel
Egchel
Egchel

Giel Peetershof Egchel Stedenbouwkundigplan

In het voorjaar van 2011 is aan LOS stadomland gevraagd een woonwijk te ontwerpen voor Egchel: het Stedebouwkundig plan Giel Peetershof - Egchel (gemeente (Peel & Maas). 

Aan de zuidkant van Egchel ontstaat een bijzondere woonwijk met ongeveer 120 woningen. Vanaf het begin is gezocht naar het integreren van de kernwaarden van de gemeente Peel en Maas, namelijk duurzaamheid, diversiteit en zelfsturing. Giel Peetershof is ontstaan als een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Egchel. Het hoofdthema - vanuit het dorp aangegeven - is het “naoberschap”; een saamhorigheidsgevoel in elke buurt. Samen met de klankbordgroep is de stedebouwkundige hoofdopzet bepaald. De openbare ruimtes zijn ontworpen, maar de grootte van de kavels zijn nog niet bepaald. Elke unieke openbare ruimte krijgt een eigen sfeer, deze wordt nog samen met de aanwonenden bepaald. 

De uitgeefbare grond wordt ontwikkeld in (collectief) particulier opdrachtgeverschap, waarbij welstandsvrij gebouwd mag worden. Binnen de wijk worden zoveel mogelijk nieuwe en duurzame technieken toegepast op het gebied van energie, water en inrichting van de openbare ruimte. Toekomstige bewoners kunnen vanaf 2013 bij de gemeente een kavel kopen, waar zij zelf een duurzaam huis op kunnen gaan bouwen. 

In september 2012 toonde tweede kamer lid Straus veel belangstelling in de aanpak en opzet van Giel Peetershof. Deze aanpak van zelfsturing en bewonersparticipatie wordt geroemd in Nederland.

Details

Klant Gemeente Peel & Maas
Team Foke de Jong, Jeanine Beekman
Looptijd 2012
Locatie Giel Peetershof
Mail deze pagina