Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou
Gebiedsvisie Tongzhou

Gebiedsvisie Tongzhou - Nantong

Voor een gebied van ongeveer 200 km2 werden we, op basis van een plan van aanpak (uitzonderlijk in China), geselecteerd om een gebiedsvisie te maken. Onder invloed van het programma voor een ‘new socialist countryside’ wordt in China volop nagedacht over modernisering van het platteland, waar de landbouw nu nog kleinschalig is. Dit tegen de achtergrond van de sterke familiebanden op het platteland en de enorme woondichtheid die hier bestaat. In ons voorstel hebben we door de schaalniveaus heen ontworpen. Op regionaal schaalniveau hebben we voorstellen gedaan voor een nieuwe toeristische infrastructuur en hoogwaardige stedelijk en economische ontwikkeling. Dit als vliegwiel voor een meer organische ontwikkeling op het lokale schaalniveau. Het Tonglv kanaal fungeert daarbij als landschapsband, die meer samenhang en kwaliteit in het gebied moet brengen.

Details

Klant Tongzhou planning bureau
Team 
Hans van Kempen (projectleider), Huina Wang, Erwin Vrensen
Looptijd 2012
Locatie Tongzhou
Mail deze pagina