De ruiter
De Ruiter
De Ruiter

Gebiedsvisie De Ruiter

Het lint de Ruiter ligt in het buitengebied van Someren op enige afstand van het nieuwe woongebied de Groote Hoeven. In kernrandzones zoals de Ruiter is vaak veel dynamiek omdat de agrarische betekenis, zo dicht bij de dorpskern, vaak afneemt. Vanwege deze dynamiek is er behoefte aan een overkoepelende visie op het gebied.

De ontwikkelvisie dient als toetsingskader voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen die per situatie opnieuw bekeken dienen te worden. De gemeente wil nieuwe ontwikkelingen stimuleren wanneer deze bijdragen aan de leefbaarheid van de Ruiter. Om te beoordelen of de ontwikkeling past binnen de visie zijn er verschillende bouwstenen opgesteld om te voorkomen dat maatwerk willekeur wordt. Naast dat de visie dienst doet als toetsingskader is deze ook bedoeld om initiatiefnemers te inspireren en te motiveren voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven en daarbij inzichtelijk te maken waar de kansen liggen in de toekomst.

De visie op de Ruiter is een dynamische visie die aan de hand van bouwstenen laat zien wat wel en niet wenselijk is aan het lint. Bij nieuwe ontwikkelingen kan aan de hand van de bouwstenen getoetst worden of de ontwikkeling past binnen het toekomstbeeld van de Ruiter. Daarnaast geven de bouwstenen handvatten aan nieuwe initiatieven en sturen ze op de beeldkwaliteit van het buitengebied.

Details

Klant Gemeente Someren
Team Gerbert Smulders Gaby Rasenberg
Looptijd 2017
Locatie De Ruiter
Mail deze pagina