Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert
Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert
Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert
Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert

Gebiedsvisie De Kuilen Mill en St. Hubert

Het gebied de Kuilen is na een jarenlange ontzanding afgewerkt als een recreatie en natuurgebied. De gemeente Mill wordt met enige regelmaat geconfronteerd met ontwikkelingsvragen van ondernemers of verzoeken voor evenementen in het gebied en tegelijk zijn er activiteiten, zoals motorcross en bedrijfsmatige activiteiten, die op gespannen voet staan met de gebiedskwaliteiten. Daarom bestond er behoefte aan een toekomstperspectief voor de doorontwikkeling van dit bijzondere gebied dat stevig genoeg is om ook duurzaam te kunnen beheren. Na een rondje interviews langs stakeholders en enkele bewonersavonden hebben we een visie ontwikkelt met het motto “natuurlijk recreatief”. Daarmee wordt de gewenste mix tussen beide waarden tot uitdrukking gebracht die gemaakt kan worden door een goede zonering in het gebied.

 

In de gebiedsvisie wordt een duidelijke koers aangegeven en worden daarbinnen tal van kansen geboden voor nieuwe recreatieve woningen bijvoorbeeld om een bedrijf te kunnen saneren, wordt de bereikbaarheid van het gebied evenwichtiger gespreid en vergroot en kiest de gemeente voor het ontmantelen van het motorcrossterrein en vergroten van natuurwaarden.  De visie is begin 2019 door de Raad vastgesteld en wordt daarna uitgewerkt.

Details

Klant Gemeente Mill en St. Hubert
Team Gerbert Smulders, Hein van Duppen, Anneke Heermans
Looptijd 2017 - ....
Locatie
Mail deze pagina