Eindhovenseweg
Eindhovenseweg
Eindhovenseweg
Eindhovenseweg
Eindhovenseweg

Gebiedsvisie Aals-Eindhovensweg

Met de aanleg van de Westparallel komt er een alternatieve route voor het doorgaande verkeer van Eindhoven richting Valkenswaard en België. Als gevolg hiervan wordt de Eindhovenseweg tussen Eindhoven en Valkenswaard overgedragen van de provincie naar de gemeentes en wordt de weg minder druk en liggen er dus kansen om de weg te transformeren. Voor gemeente Waalre is het moment daar om een herinrichting te maken voor de Eindhovenseweg, maar meteen ook naar het (winkel)centrum Den Hof in Aalst te kijken, wat een opknapbeurt kan gebruiken. Een visie op het centrum was sowieso hard nodig vanwege leegstand en leefbaarheidsvraagstukken. De kans om de Eindhovenseweg her in te richten door de aanleg van een rondweg maakt de opdracht urgent om te werken aan een integrale visie op het centrum. 

LOS heeft in intensieve dialoog met 2 denktanks (bewoners en ondernemers) gewerkt aan een integrale opgave op beide opgaves. Na meerdere creatieve sessies hebben de denktanks een visie opgeleverd die door de gemeenteraad van Waalre unaniem is vastgesteld. 

Het nieuwe centrum wordt gevormd door het concept van een prettige groene laan door Aalst en een herkenbaar, compact en levendig (winkel)centrum Den Hof.  Een van de kernpunten van de visie was het centrum ruimtelijk meer open te maken door een nieuw plein te maken aan de Eindhovenseweg. 


Details

Klant Gemeente Waalre
Locatie
Mail deze pagina