Drimmelen
Drimmelen
Drimmelen
Drimmelen

Inbreiding De Dreef Made

In Made bevinden zich enkele driehoekige binnenruimtes, zogeheten “kamers”, met een groen karakter. Los is gevraagd een ontwerp te maken voor inbreiding op een van deze "kamers". 
Een belangrijk uitgangspunt voor het concept voor deze locatie is het behoud van het groene karakter in combinatie met woningbouw. Op deze locatie is gespeeld met de hoeveelheid groen ten opzichte van de hoeveelheid woonbebouwing. Voldoende woningbouw is benodigd om een rendabel plan te realiseren, het behoud van een groen karakter van de “kamer” mag echter niet in het geding komen.  Er is dus maatwerk nodig om een geschikte combinatie tussen woningbouw en een groen karakter te vinden. Vanuit de kamer was er bovendien een zichtlocatie op de kerk. Wenselijk was het om deze zichtlijn te behouden.  
Het concept waar uiteindelijk voor gekozen is, bestaat uit een centrale groen ruimte, een groen hart in de kamer, waar woonbebouwing (voornamelijk bestaand uit patiowoningen) als een lus aan verbonden is.   

Details

Klant Gemeente Drimmelen
Locatie
Mail deze pagina