Plan Maasdal
Plan Maasdal

Conceptontwikkeling, Maasdal Baarlo

De hoogwaterproblematiek staat prominent op de agenda. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan dijkversterking en rivierverruiming. De dorpen aan de Maas die al eeuwen leven met en inspelen op het water krijgen heel wat beleid en onderzoek over zich heen en de uiteindelijke keuzes zullen grote effecten hebben op het landschap, het wonen, werken en recreëren in de eigen leefomgeving.

De opgave is om vanuit lokaal belang, te kijken naar de hoogwaterproblematiek en input te leveren voor alle hoogwaterplannen.

We leggen naast scenario’s die redeneren vanuit de wateropvangcapaciteit een concept neer die uitgaat van het leven achter of binnen de dorpse dijk. Hoe ervaren de dorpsbewoners hun dorpse ruimte? Enerzijds hoogwaterproblematiek die ruimte vraagt voor het water anderzijds de ruimte die bewoners gewend zijn en nodig hebben voor hun dorpse activiteiten. We vinden dat de dijk bij Baarlo ook de dijk van Baarlo moet worden.

  •  We gaan uit van twee type randen
  •  Hoge rand: Terrasrand als natuurlijke kering

Dorpse rand: Afbakenen van de dorpse ruimte waarbij rekening gehouden wordt met de historische en hedendaagse structuur die af te leiden is vanuit landschap, gebruik en hoogte.

Deze studie is een pleidooi om, de dijk te benaderen vanuit het perspectief van de dorpse ruimte en de dijk per deelgebied een eigen karakteristiek mee te geven. Uitgaan van de dijk die de dorpse ruimte binnendijks legt biedt allerlei kansen en ontwerpopgaven.

 

Details

Klant Gemeente Peel en Maas
Team Roelof Goodijk, Gaby Rasenberg
Looptijd 2017
Locatie Maasdal
Mail deze pagina