Almkerk
https://www.google.com/maps/place/Almkerk/@51.7763009,4.9084287,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c68f896a229b97:0x23acdd65ef08519a!8m2!3d51.7719653!4d4.9609986
Almkerk
Almkerk

Almkerkse Ommetjes, Dorpsvisie Almkerk

Voor de fusiegemeente Altena stelde LOS de omgevingsvisie op.  Tijdens het proces nam de dorpsraad van Almkerk het initiatief om samen met bewoners een dorpsvisie op te stellen, als gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. De dorpsvisie werd benoemd tot pilot-project om te onderzoeken hoe je tot een visie komt die door de bevolking zelf is ontwikkeld. LOS begeleidde het traject.
We organiseerden twee dorpsavonden waar ruim 150 bewoners bij aanwezig waren. Tijdens de eerste avond bepaalden we de vraagstukken voor de visie. Tijdens de tweede avond bespraken we de opbrengst, de uitgangspunten die daaruit naar voren kwamen en een aantal ontwikkelingsmodellen. Met deze modellen als inspiratie werkte elke groep aan een visiekaart, die we aan het eind van de avond plenair samenvoegden tot één ontwikkelingsrichting. 

Met deze aanpak is het gelukt om in korte tijd grote betrokkenheid te creëren en tot een dorpsvisie te komen die aansluit bij de omgevingsvisie de ideeën en wensen van bewoners. Centraal in de visie staan fiets- en wandelommetjes rondom het riviertje de Alm. Tijdens het gesprek met bewoners bleek dat ze de Alm erg waarderen maar ook dat het landschap eromheen maar nauwelijks wordt gebruikt. De ommetjes verbinden het dorp met een landschapspark rondom de Alm waar ruimte is voor recreatieve en groene initiatieven. Hiermee geven we meteen invulling aan het doel om beweging te bevorderen en het fraaie landschap daarvoor te benutten!

Details

Klant Gemeente Altena en Dorpsraad Almker
Team Jasper Vlek, Anita Timmermans, Roelof Goodijk
Looptijd 2018 – 2019
Locatie
Mail deze pagina