Tracestudie Hengelo
Tracestudie Hengelo
Tracestudie Hengelo

Tracestudie Hengelo

In de stad Hengelo is al 30 jaar een zone gereserveerd voor de doortrekking van de Laan van Driene. In het GVVP is het belang van de doortrekking van deze weg vastgelegd. Ook zijn er stemmen die twijfel hebben bij nut- en noodzaak van deze ontbrekende schakel. LOS heeft de vraag gekregen te onderzoeken hoe het tracé gerealiseerd zou kunnen worden, welke kansen die met zich meebrengt en welke beelden daarbij horen.

LOS heeft samen met een projectteam van sectorspecialisten van de gemeente in 3 workshops een tracéstudie gemaakt. LOS was daarin de ontwerper en integrator. De tracéstudie is nu aangeboden aan het College en gaat als discussiestuk naar de gemeenteraad. 
De grootste waarde van deze studie ligt in de – op zich logische - conclusie dat de keuze voor een bepaald tracé sterk afhangt van de visie op de stad als geheel. Immers een tracé is niet alleen een verbinding van A – naar -  B maar leidt tot een reeks van beelden en belevingen.

Een plezierige buitenruimte, die een zinvolle bijdrage levert aan de leefomgeving van bewoners en bezoekers, ontstaat naar onze mening niet alleen door de inrichting zelf. Juist ook de kwaliteit van gebouwen en de samenhang daarmee, de samenhang met het omringende landschap en het beheer van de buitenruimte zijn van grote invloed op de belevingswaarde en het functioneren van die ruimte. Belangrijke openbare ruimten zijn vooral een podium van en voor de bewoners en maken iets van de cultuur van die bewoners zichtbaar.


Details

Klant Gemeente Hengelo
Team Gerbert Smulders
Looptijd 2013
Locatie Hengelo
Mail deze pagina