Regionale gebiedsvisie Foodvalley
Regionale gebiedsvisie Foodvalley
Regionale gebiedsvisie Foodvalley
Regionale gebiedsvisie Foodvalley
Regionale gebiedsvisie Foodvalley
Regionale gebiedsvisie Foodvalley

Regionale gebiedsvisie Foodvalley

Van de Regio Foodvalley kregen we de opdracht een regionale gebiedsvisie te schrijven.

Het opzetten van de gebiedsvisie gebeurde via co-creatie tussen de acht gemeenten met maatschappelijke partijen, ondernemers en de kennisinstituten. Uitdaging was om een gedragen rode lijn neer te leggen, die tegelijk energie zou brengen in de regionale samenwerking. De regio Foodvalley is ambitieus, men wil de internationale positie versterken door het internationale kenniscentrum voor food te worden. En daarbij hoort dus ook een ambitieuze gebiedsvisie. 
 

We hebben ons in de gebiedsvisie gericht op de verbanden tussen de belangrijkste hoofddoelen binnen de regio. Daarmee hebben we de hoofdkoers scherp neergezet en toch voor elke gemeente herkenbare ingrediënten opgenomen. Bovendien laat de gebiedsvisie zo telkens de meerwaarde van de samenwerking laten zien ten aanzien van de hoofddoelen die Foodvalley zich heeft gesteld. Met beelden hebben we de hoofdkoers telkens aangescherpt. 

De gebiedsvisie is vertaald naar een gebiedsagenda die in het kader van de Regiocontract met de provincie Gelderland in de periode 2012-2015 is uitgevoerd. 

Details

Klant Regio Foodvalley, gemeente Barneveld
Team Roelof Goodijk, Jeanine Beekman, Peter Droog
Looptijd 2012
Locatie Foodvalley
Mail deze pagina