Winterswijk
Winterswijk
Winterswijk

Structuurvisie Winterswijk

We kregen van de gemeente Winterswijk de opdracht voor een structuurvisie voor de kom van Winterswijk. De gemeente wilde hiermee een forse impuls aan haar stedelijke kwaliteiten wil geven en een onderscheidende woongemeente zijn. Het resultaat was een visie, waarin scherpe keuzes zijn gemaakt. Enerzijds is voortgeborduurd op de sterke kanten van Winterswijk, de kracht van het (winkel)centrum en het landschap. Anderzijds zijn er concrete voorstellen gedaan om de eenzijdige woonwijken en de barrièrewerking van de spoorzone aan te pakken.
 

Door een nieuwe spoorwegovergang en een deze as de stedelijke ontwikkelingen van Winterswijk te ‘hangen’ kan de dynamiek en het ‘centrumverkeer’ veel beter worden gestuurd en wordt de (veilige) bereikbaarheid vanuit de omgeving en vanuit de wijken verbeterd. Bovendien ontstaat ruimte voor een luwe groene zone bij het centrum, het verrassende recreatief aantrekkelijke Winterswijk aan de achterkant’.


Details

Klant Gemeente Winterswijk
Team Gerbert Smulders, Roelof Goodijk
Looptijd 2009
Locatie Winterswijk
Mail deze pagina
 eBook Winterswijk