Curriculum Roelof Goodijk

De kennis en vaardigheden van een adviseur worden voor een belangrijk deel bepaald door ervaring. Daarom volgt hier een uitgebreide projectenlijst. 

 

Gemeentelijke visies

 • Omgevingsvisies in Bronckhorst (2020), Buren (2020), Winterswijk (2019), Altena (2019), Leusden (2018), Schouwen-Duiveland (2018), Kromme Rijnstreek (2017) Geldermalsen (2017).
 • Structuurvisies kernen en bedrijventerreinen gemeente Peel en Maas (2014), Vught (2013), Barneveld (2014), Winterswijk (2012), Renkum (2009), Handel (2008), Panningen (2015)

 

Regiovisies

 • Toekomst melkveehouderij Van Gogh Nationaal Park (2020)
 • Strategische agenda verstedelijking en mobiliteit Regio Midden-Holland (2019)
 • Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland (2018)
 • Masterclass Leegstand Achterhoek (2017)
 • Menukaart Buitengebied regio FoodValley voor het Gelderse Plussenbeleid (2016)
 • Beeldend leefbaarheidsverhaal Regio Peelnetwerk (2016)
 • Regionale gebiedsvisie Regio FoodValley (2013/ 2014)

 

Dorps- en wijkontwikkelingsplannen

 • Dorpsontwikkelingsplannen voor meer dan 50 dorpen, verspreid door de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Limburg, waaronder dorpsontwikkelingsplannen voor:
 • Enter (Wierden, 2017), Putte, Woensdrecht en Hoogerheide (Woensdrecht, 2015), Oerle (Veldhoven, 2014), Hulten en Molenschot (Gilze-Rijen, 2010), Zeeland (Landerd, 2011), Loosbroek en Vorstenbosch (Bernheze, 2011), Beers (Cuijk, 2012), Cromvoirt (Vught, 2009), Handel (Gemert-Bakel, 2008), Nuland (Maasdonk, 2010)
 • Wijkontwikkelingsplan voor Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos (Sint-Oedenrode, 2015).

 

Gebiedsvisies

 • Gebiedsvisies voor Gaanderen, Slangenburg en Nieuw-Wehl (Gemeente Doetinchem, 2020), Het Hoornerveen (Heerde, 2014), Bekenlandschap (Heerde, 2014), Zeumeren (Barneveld, 2013), Het Lierdal (Mook en Middelaar, 2012).
 • Gebiedsgericht Parkmanagement Pilot De Hilver.

 

Inrichtingsplannen en centrumplannen

 • Gemeente Peel en Maas, centrumplan Panningen
 • Gemeente Breukelen, centrumplan Breukelen
 • Gemeente Someren, herinrichting dorpshard Someren-Heide

 

Planbegeleiding

Vele ruimtelijke onderbouwingen en planologische begeleiding voor projecten in het buitengebied, zoals uitbreidingen of nieuwvestigingen van campings, agrarische en niet- agrarische bedrijven, verbrede landbouw, nieuwe woningen enzovoorts. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe landgoederen, ruimte voor ruimte projecten, kampeerterreinen, loonwerkbedrijven, transportbedrijven, hoveniersbedrijven, golfbanen en maneges.

 

Extern project- en procesleider

 • Programmamanager implementatie Omgevingswet gemeente Buren
 • Projectleider accommodatiebeleid, gemeente Woensdrecht
 • Ambtelijk coördinator RO en opstellen regionale ruimtelijke visie, regio FoodValley
 • Procesbegeleiding wijkgericht werken, gemeente Sint-Oedenrode
 • Begeleiding bewonersinitiatieven, o.a. multifunctioneel gebouw Cromvoirt en herinrichting groenstrook Nistelrode.

 

Voor extra informatie kunt u altijd contact opnemen.