Wat doen wij?

Wij leveren met onze ideeën en plannen een bijdrage aan een waarde(n)vollere omgeving. Wij zijn steeds op zoek naar het optimum tussen mens, ruimte en gebruik. Wij willen met onze ideeën en plannen ruimte geven aan mensen om zich te ontwikkelen, te ontplooien en te ontdekken.

Hoe doen we dat?

We stappen er midden in. Wij werken intensief samen met iedereen die -ongeacht de rol - betrokken wil zijn bij de omgeving. We voeren gesprekken, organiseren dialogen en begeleiden debatten op inhoud. Op zoek naar onderliggende vraagstukken en goede oplossingen. We beschikken over een groot repertoire aan technieken om er ‘midden in’ te stappen. 


We vatten ideeën in beelden. We tekenen, schetsen en verbeelden. We gebruiken daarvoor moderne technieken als 3D en VR, maar ook snelle handschetsen en pakkende referenties. Beelden laten ideeën leven, laten nieuwe mogelijkheden zien en zetten discussies op scherp.

 

We ontwerpen en onderzoeken. We werken onderzoekend ontwerpend of ontwerpend onderzoekend. Met ieder beeld onderzoeken we een nieuwe werkelijkheid en zijn we in staat discussies te voeren. We sturen en zijn bereid los te laten. Deze methode werkt ongeacht het schaalniveau.

 

We gaan uit van de kracht van de plek. De verhalen van een landschap of plek gebruiken we als aanknopingspunt. We geven hier een draai aan, interpreteren het op een innovatieve manier en laten het landen op de plek. 

.

We helpen dromen realiseren, maar bouwen geen luchtkastelen. Ongeacht het schaalniveau van het plan, de visie of strategie willen wij werken aan die gedroomde waarde(n)volle omgeving. We hebben daarbij steeds oog voor de maatschappelijke, financiële en technische haalbaarheid.  


We gebruiken ons brede netwerk. We weten waar we andere mensen moeten inzetten waar extra kennis en vaardigheden nodig zijn. Deze mensen komen uit ons brede netwerk maar zitten bij voorkeur ook bij onze opdrachtgevers. We werken bijvoorbeeld samen met economen, ecologen, verkeerskundigen, civiele techneuten of architecten.

 

We werken toekomstbestendig. In ons streven naar een waarde(n)vollere omgeving is duurzaamheid/ volhoudbaarheid een vast thema binnen onze projecten.

 

We geloven in de kracht van technologie. We zijn nieuwsgierig hoe nieuwe technieken de samenleving vooruithelpen. We experimenteren graag mee.
We doen dit zowel online als offline.

Wij zijn LOS

We doen dit alles met een enthousiaste club mensen die samenwerkt aan ons mooie vak en ons bureau wil uitbouwen. We investeren in elkaar en leren van elkaar.