Vught visie spoorzone Programma Hoogfrequent Spoor
Vught visie spoorzone Programma Hoogfrequent Spoor
Vught visie spoorzone Programma Hoogfrequent Spoor
Vught visie spoorzone Programma Hoogfrequent Spoor
Vught visie spoorzone Programma Hoogfrequent Spoor

Vught visie spoorzone Programma Hoogfrequent Spoor

Voor Vught zijn we gevraagd een visie op de spoorzone te ontwikkelen. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt een deel van het tracé ondertunneld  Een complexe en boeiende opgaven waarbij creatief omgegaan moet worden met de beperkte ruimte. In feite hebben we de technische plannen van Prorail vertaald naar een ruimtelijk beeld waarbij we ons vooral richten op het herstellen van het weefsel van Vught. We zetten ons in voor het verbeteren van de woon- en ruimtelijke kwaliteit rondom het spoor. 

Vanaf de start van het project zijn we consequent in 3D gaan werken om iedereen die meedoet in dit plan (ambtenaren, bestuurders, inwoners en stakeholders) heel precies het effect van elke keuze te tonen. We vinden dat een essentiële stap, omdat je in zo’n complexe opgave geen stappen terug kunt zetten. Door het ruimtelijke effect te tonen van een breder stationsdek in het centrum en het aanbrengen van (deels) transparantie geluidschermen is de kwaliteitslat hoger komen te liggen. Het stationsdek in het hart van Vught komt bovendien midden in een park te liggen.

In 2016 zijn we gestart met uitwerkingen in gebiedsgerichte deelwerkgroepen samen met bewoners en stakeholders. In 2020 moet de schop de grond in, in 2025 rijdt de trein in haar nieuwe tracé en is het weefsel van Vught weer gerepareerd.

Details

Klant Gemeente Vught (Astrid van het Hoff)
Team Gerbert Smulders, Peter Droog, Erwin Vrensen
Looptijd 2015 - heden
Locatie spoorzone Vught
Mail deze pagina