Veghels Buiten
Veghels Buiten
Veghels Buiten
Veghels Buiten
Veghels Buiten
Veghels Buiten
Veghels Buiten
Veghel Buiten

Veghels Buiten Stedenbouwkundigplan

Sinds voorjaar 2012 werken wij aan de realisatie van het bijzondere plan Veghels Buiten. Binnen de projectorganisatie van Veghels Buiten zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerp en specifiek de aspecten stedenbouw en landschap. Het masterplan Veghels Buiten was op het moment dat wij “instapten” in deze gebiedsontwikkeling al gemaakt door de een team van externen en specialisten uit de gemeente Veghel. Dit gehele team is wat betreft de “externe” kennis in voorjaar van 2012 vernieuwd. LOS wist toen uit een openbare aanbesteding deze bijzondere opdracht te verwerven.

Wij voelden ons direct al sterk verbonden aan dit bijzondere plan. In essentie is Veghels Buiten voor ons niet zo zeer de ontwikkeling van een woonwijk, maar de ontwikkeling van een landschap waarin ruimte bestaat om te wonen. Het masterplan kenmerkt zich door zogenaamde buurtschappen die verspreid liggen in het landschap.

Details

Klant Gemeente Veghel
Team Gerbert Smulders, Foke de Jong, Jeanine Beekman, Peter Droog
Looptijd 2012
Locatie Veghels Buiten
Mail deze pagina