Sweenstraat
Sweenstraat
Sweenstraat
Sweenstraat
Sweenstraat
Sweenstraat
Sweenstraat

Masterplan Sweensstraat – West Kaatsheuvel

Voor Kaatsheuvel hebben we het masterplan met beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het nieuwe woongebied Sweenstraat. De ambitie van de gemeente was een landelijk woongebied te realiseren. Dit plan staat voor een hoge kwaliteit van wonen in een landelijke sfeer. Omdat er veel vraag was naar betaalbare woningen is de landelijke sfeer tot uitdrukking gebracht door het benutten van de landschappelijke kwaliteiten en het leggen van relaties met het landschap. Daarnaast komt het landelijke karakter tot uitdrukking in de sfeer en inrichting van de openbare ruimte en de sfeer van de bebouwing. Kenmerkend voor het plan zijn de ruime singels, de typische getande verkaveling en de lange lijnen die het woongebied met het landschap verbinden. Het Masterplan Sweensstraat - West vormt de basis voor een verdere uitwerking (verkaveling en inrichtingsplan openbare ruimte) van dit gebied. 


Details

Klant Gemeente Loon op Zand (Rick Dusee)
Team Gerbert Smulders, Jeanine Beekman
Looptijd 2012-2014
Locatie Sweensstraat
Mail deze pagina