Structuurvisie Vught
Structuurvisie Vught
Structuurvisie Vught
Structuurvisie Vught
Structuurvisie Vught
Structuurvisie Vught
Structuurvisie Vught

Structuurvisie Vught

Voor de gemeente Vught hebben we een structuurvisie opgesteld. Belangrijke opgave was om ambities te formuleren t.a.v. de infrastructuur die het dorp doorsnijdt. De structuurvisie stond middenin de discussie rond de toekomst van de N65, de verbreding van de A2 en het hoogfrequent spoor.
We hebben op hoog schaalniveau ambities geformuleerd waaruit de noodzaak voor een sterkere samenhang bleek: een sterkere sociale samenhang, evenwichtige opbouw van de bevolking in verschillende wijken en gebruik van voorzieningen door heel Vught. Hieruit is het motto ‘Een Vught’ ontstaan, die zowel wijst op deze sociale component als het opheffen van de barrièrewerking. De grote opgave omtrent de extramuralisering van zorginstellingen in Vught hebben we opgepakt met het concept van de ‘gebundelde spreiding’. 

Het motto Eén Vught is intussen dichtbij gekomen. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdiepte ligging van het spoor door Vught en de gebiedsvisie verdiepte ligging N65.

Details

Klant Gemeente Vught
Team Roelof Goodijk, Gerbert Smulders, Jeanine Beekman
Looptijd 2012 - 2013
Locatie Gemeente Vught
Mail deze pagina