Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen
Structuurvisie Gilze en Rijen

Structuurvisie Gilze en Rijen

Voor de gemeente Gilze en Rijen maakten we een structuurvisie stedelijk gebied. Opgave was om verbanden te leggen tussen alle dynamiek die er was en een duidelijke koers voor de lange termijn neer te leggen. Ook moest de aandacht voor uitleglocaties verlegd worden naar bestaand stedelijk gebied.
 
We hebben deze opdracht uitgevoerd door met veel kaartbeelden en ideeën nieuwe richtingen te onderzoeken. Met een interactieve website en het populaire versie van de structuurvisie is extra aandacht gegeven aan betrokkenheid van de bewoners. Voor Rijen stelden we een definitieve kanteling van de hoofdroutestructuur voor wat de weg vrijmaakte voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum (verblijfsgebied) en stationsgebied (schakelzone en opheffen barrièrewerking).
  
In Gilze kwamen we tot een duidelijke koppeling tussen het winkel- en maatschappelijk gebied en is een nieuw concept van woonerven opgenomen als nieuw perspectief voor Gilze Zuid.

Details

Klant Gemeente Gilze en Rijen
Team Roelof Goodijk, Peter Droog, Gerbert Smulders
Looptijd 2013 - 2015
Locatie Gilze en Rijen
Mail deze pagina