Projecten

Archief per categorie: BeeldkwaliteitTerug
Ewijk Masterplan

Ewijk Masterplan

LOS Stadomland heeft voor het woongebied Keizershoeve in Ewijk een stedenbouwkundig concept en een masterplan gemaakt en had tussen 2007-2013 de supervisie over de uitvoering...
Lees meer
Noordwaard Beeldkwaliteitsplan

Noordwaard Beeldkwaliteitsplan

Voor het grootste project voor rivierbedverruiming in Nederland is de planvorming ver gevorderd. Het Rijk maakt een inpassingsplan maar de gemeente Werkendam is verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit van de nieuw te bouwen woningen en boerderijen.
Lees meer
 Conceptontwikkeling Kasteel groot Horlo

Conceptontwikkeling Kasteel groot Horlo

Vanaf het begin van de ontwikkeling van dit gebouw was duidelijk dat geluid een bepalende factor was. Daarom dat in eerste instantie een kantoorfunctie werd voorgesteld. Toen dat planologisch niet mogelijk bleek, en er alleen een woonfunctie kon komen ontstond het idee van een klassieke burcht.
Lees meer
Conceptontwikkeling nieuwe toren van Nieuw-Bergen

Conceptontwikkeling nieuwe toren van Nieuw-Bergen

In ons oorspronkelijke masterplan voor Nieuw-Bergen hadden we een toren getekend. In de praktijk is zo’n toren, waarin geen economische functies zitten, financieel lastig uitvoerbaar. Maar in Nieuw-Bergen vond iedereen, de politiek, het bestuur en de samenleving dat de toren er moest komen. Over de jaren heen zijn er twee rondes van prijsvragen op uitnodiging geweest. Wij namen deel aan de beoordelingscommissies en stuurden op de opzet van de plannen. Toen uiteindelijk een architect uitgekozen ...
Lees meer
Inbreiding De Dreef Made

Inbreiding De Dreef Made

In Made bevinden zich enkele driehoekige binnenruimtes, zogeheten “kamers”, met een groen karakter. Los is gevraagd een ontwerp te maken voor inbreiding op een van deze "kamers". Een belangrijk uitgangspunt voor het concept voor deze locatie is het behoud van het groene karakter in combinatie met woningbouw. Op deze locatie is gespeeld met de hoeveelheid groen ten opzichte van de hoeveelheid woonbebouwing. Voldoende woningbouw is benodigd om een rendabel plan te realiseren, het beh...
Lees meer
Pagina 1 van 2 EersteVorige [1]