Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel
Beeldenbank voor een leefbare Peel

Beeldenbank voor een leefbare Peel

Centrale vraag van de Regio was hoe je mensen bewust maakt van leefbaarheidsontwikkelingen en in beweging krijgt om er iets aan te doen. Met een beeldverhaal voor de toekomstige leefbaarheid in de Peel hebben wij samen met het PON de uitdagende opdracht gekregen om die beweging te realiseren. 

In onze visie ontstaat die beweging bij bewustwording door drie lagen heen. Iemand moet zich bewust zijn van ‘wat er speelt’, ‘wat de effecten daarvan zijn voor zichzelf’ en wat het ‘perspectief’ is (wat kan ik zelf doen?). Pas als deze drie lagen herkenbaar en urgent zijn, kan beweging ontstaan. Veranderingen in de landbouw, het voorzieningenniveau, zelfstandig wonen door ouderen zijn allemaal in deze drie lagen verbeeld. 

 Met de Beeldenbank kunnen organisaties hun eigen mix aan analyses en beelden samenstellen om met de eigen achterban de discussie te voeren en zo te onderzoeken wat de veranderingen kunnen betekenen en hoe hiermee om te gaan. Met de beeldenbank is een instrument gemaakt die het gat opvult tussen de faciliterende en activerende overheid en de burgers, die steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Het maakt kennis toegankelijk en een gesprek op basis van feiten mogelijk. De beeldenbank is te vinden op: http://www.peelnetwerk.nl/beeldenbank

Details

Klant Regio Peelnetwerk 
Team Roelof Goodijk, Jeanine Beekman, Gerbert Smulders
Looptijd 2014 - 2015
Locatie Peelnetwerk
Mail deze pagina