Palemig
Palemig
Palemig
Palemig
Palemig

Palemig

In Heerlen is het afgelopen decennium volop nagedacht over een stedelijke afronding van de noordrand van Heerlen rondom het gehucht Palemig. Vanwege de veranderende marktomstandigheden en de krimp vroegen de plannen om herijking. 
LOS heeft in samenwerking met bureau Brouwers in opdracht van een ontwikkelcombinatie (Bouwfonds en VOC) het bestaande concept van een ‘nieuw lint’ uitgewerkt naar een haalbaar plan. Nieuwe woonwensen zijn ingepast en de opzet is zo gekozen dat een geleidelijke invulling van het gebied mogelijk is, maar het lint zelf al direct aangelegd kon worden.  De bewoners wonen daardoor meteen in een volwaardige straat. Het plan kent een grote mate van woonflexibiliteit en vrijheid in bebouwingsmogelijkheden en het gebruik van de percelen binnen de vormen als hofboerderijen en langgevels.
Bijzonder aan dit plan is de ontwikkeling van het landschap: huisweiden voor het houden van dieren, fruitboomgaarden of moestuinen liggen losjes tussen de woonpercelen.


Details

Klant Adviesbureau Brouwers, Bouwfonds/VOC (Miriam Jongen, Guy Graus)
Team Gerbert Smulders, Peter Droog
Looptijd 2012-2013
Locatie Palemig
Mail deze pagina