Noordwaard
Noordwaard

Noordwaard Beeldkwaliteitsplan

Voor het grootste project voor rivierbedverruiming in Nederland is de planvorming ver gevorderd. Het Rijk maakt een inpassingsplan maar de gemeente Werkendam is verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit van de nieuw te bouwen woningen en boerderijen. LOS stadomland stelt het beeldkwaliteitsplan op voor deze gebouwen. Bijzonder kenmerk is dat dit beeldkwaliteitsplan een overzicht van alle al genomen beslissingen, voor zover die het beeld sturen, bevat, en niet alleen aanvullende beeldeisen.

Details

Klant Gemeente Werkendam
Team Hans van Kempen, Peter Droog
Looptijd 2010
Locatie Noordwaard
Mail deze pagina
eBook Beeldkwaliteitsplan Noordwaard