Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos
Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos
Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos
Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos
Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos
Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos
Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos

Masterplan en stedenbouwkundige plannen Elzenbos

Als vervolg op een locatieonderzoek kreeg LOS de vraag om voor de kern Brummen een stedenbouwkundig plan te maken voor de nieuwe uitbreidingslocatie ‘Elzenbos’. Brummen had lange tijd geen woningen kunnen bouwen, maar wilde een inhaalslag maken door de bouw van ruim 700 woningen. De opgave was een dorps en groen woonmilieu te maken, maar met een hoog percentage sociale woningbouw. Later kwam er door de teruglopende (regionale) woningbouwopgave een opgave bij. 

De eerste fase in 2012 met 150 woningen betrof overwegend compacte woonmilieus, die via een netwerk van groene ruimten en zichtlijnen verbonden zijn met de twee parkzones en het buitengebied. 
Na een tweede fase met 100 woningen in 2016 werken we nu aan een volgende fase waarin we heel dun in het landschap ruimte ontwerpen voor erfachtige ontwikkelingen met kavels van zo’n 2000m2 verspreid in het landschap.

Het is bijzonder boeiend om te zien hoe een plan met een VINEX dichtheid wordt herontwikkeld tot een heel gedifferentieerd woonlandschap.


Details

Klant Gemeente Brummen (Linda Sprikkelman, Claudius van Unen)
Team Gerbert Smulders, Peter Droog
Looptijd 2008-2016
Locatie Elzenbos
Mail deze pagina