Leerdal
Leerdal
Leerdal
Leerdal

Gebiedsvisie Lierdal

Op de grens van de provincies Gelderland en Limburg ligt projectlocatie het ‘Lierdal’. LOS werd gevraagd om een gebiedsvisie te ontwikkelen in dit gebied, waar al meerdere jaren veel discussie bestaat over de toekomst. Er zijn veel belanghebbende partijen en er liggen zeer uiteenlopende claims; van natuurontwikkeling en extensieve recreatie tot woningbouw en intensief agrarisch gebruik. Draagvlak en financiële haalbaarheid waren belangrijke doelen van het project. Een uitdagende opgave! LOS heeft gekozen voor een intensief proces van overleg en werkvormen, gericht op vijf hoofdgroepen van belanghebbenden. Per ontwerpstap werd afwisselend met alle groepen afzonderlijk en gezamenlijk gesproken. Dit proces heeft geresulteerd in een scherp beeld van overeenkomsten en verschillen. Daarmee werd het mogelijk, om ondanks alle tegenstellingen een door het gebied gedragen landschapsvisie op te stellen, waarin het versterken van bestaande ruimtelijke kwaliteiten centraal is komen te staan. Zie voor meer informatie: www.hetlierdal.nl

Details

Klant Gemeente Mook en Middelaar
Team Gerbert Smulders
Looptijd 2010
Locatie Lierdal
Mail deze pagina