LAB

Veelzijdigheid omgevingswet vraagt om implementatiemodel

Veelzijdigheid omgevingswet vraagt om implementatiemodel

Vraagt u zich af of u iets in uw organisatie moet veranderen als u aan de slag gaat met de omgevingsvisie? Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld. Met de omgevingswet verandert niet alleen het gemeentelijk beleid in het fysieke domein, maar de hele manier van werken, de samenwerking met de samenleving en de bestuurlijke taakopvatting.

Centraal in dit model staat het creëren van mogelijkheden. De regels en het beleid zijn niet langer het startpunt van het gesprek, maar vormen input vanaf de zijlijn (de linker en rechterkolom).

Of dit lukt hangt af van de cultuur, de organisatie, de bestuurlijke houding en de rol van de samenleving. Kunnen ambtenaren goed omgaan met het verschil tussen plannen toetsen en ontwikkelen? Is de aansturing van het management zodanig dat iedereen binnen de gemeente weet wat het in welke gevallen kan doen? Kan het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid goed afbakenen? En kan zij onderdelen van het beleid ook loslaten als er geen bestuurlijke verantwoordelijkheid op rust? LOS helpt gemeenten om de implementatie te overzien en de goede instrumenten daarbij te maken.

Verwante artikelen

Deel

Categoriën

Trefwoorden