LAB

Archief per tag: omgevingswetTerug
Veelzijdigheid omgevingswet vraagt om implementatiemodel

Veelzijdigheid omgevingswet vraagt om implementatiemodel

Vraagt u zich af of u iets in uw organisatie moet veranderen als u aan de slag gaat met de omgevingsvisie? Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld. Met de omgevingswet verandert niet alleen het gemeentelijk beleid in het fysieke domein, maar de hele manier van werken, de samenwerking met de samenleving en de bestuurlijke taakopvatting.
Lees meer

Hoe worden (burger)krachtlijnen in de samenleving sturend op het omgevingsplan?

Wij denken dat krachtslijnen een belangrijke plek gaan innemen in de omgevingswet en sturend kunnen worden op de inhoud van het omgevingsplan. Het woord krachtslijnen gebruiken we voor de verankering van de doelen in de samenleving. Wij zien de omgevingsvisie en het omgevingsplan als hulpmiddelen om maatschappelijke doelen te realiseren. Maar de processen rondom deze instrumenten kunnen tegelijk de aanleiding zijn om de dynamiek in de samenleving aan te zwengelen.
Lees meer

Categoriën

Trefwoorden