LAB

De balans (op)maken rondom Herperduin

De balans (op)maken rondom Herperduin

We maken samen de balans (op) in Herperduin en omgeving. Hoe gaan we het met verdroging kampend natuurgebied Herperduin vernatten en tegelijkertijd het woon- en werkgebied eromheen een goede toekomst bieden? We ontwikkelen een klimaatrobuust en toekomstbestendig evenwicht tussen alle functies met bodem & water als fundament, met behulp van:

1. Meerdere integrale, gebiedsgerichte toekomstperspectieven als input voor de omgevingsdialoog. 

2. Goed onderzoek naar de werking en mogelijkheden van het bodem- en watersysteem. 

Bekijk hier onze inzending.

Bijlage

  1. Debalans-op-makenrondomHerperduin.pdf 24-3-2022 16:21:21

Verwante artikelen

Deel

Categoriën

Trefwoorden