LAB

Archief per categorie: BurgerkrachtTerug
Watermolenlandschap Kasteren

Watermolenlandschap Kasteren

We herstellen de watermolen van Kasteren in ere en ontwikkelen tegelijkertijd een klimaatadaptief en toekomstbestendig watermolenlandschap. De nieuwe watermolen levert energie, brengt de geschiedenis tot leven, geeft een impuls aan buurtschap Kasteren en is de trigger voor een gezamenlijk gedragen gebiedsontwikkeling. De basis hierbij is een goed bodem- en watersysteem, dat (verdien)kansen biedt voor recreatie, natuur, bos en landbouw. Oftewel: de watermolen geeft Kasteren op veelzijdige wijze e...
Lees meer

Hoe worden (burger)krachtlijnen in de samenleving sturend op het omgevingsplan?

Wij denken dat krachtslijnen een belangrijke plek gaan innemen in de omgevingswet en sturend kunnen worden op de inhoud van het omgevingsplan. Het woord krachtslijnen gebruiken we voor de verankering van de doelen in de samenleving. Wij zien de omgevingsvisie en het omgevingsplan als hulpmiddelen om maatschappelijke doelen te realiseren. Maar de processen rondom deze instrumenten kunnen tegelijk de aanleiding zijn om de dynamiek in de samenleving aan te zwengelen.
Lees meer
leefbaarheidsplannen; een permanente beweging in de samenleving?

leefbaarheidsplannen; een permanente beweging in de samenleving?

Er is met de ontwikkeling van dorpsontwikkelingsplannen hard gewerkt aan de leefbaarheid van kleine kernen. Bewoners zijn zelfbewuster geworden en projecten worden steeds vaker door bewoners en ondernemers opgepakt. Maar hoe zorgen we ervoor dat de leefbaarheid niet bij projecten blijft, maar een doorgaande betrokkenheid geeft en ook minder zichtbare ontwikkelingen worden aangepakt? Hoe betrek je mensen bij de vergrijzing, als het vandaag niet urgent aanvoelt? Leefbaarheid van dorpen en wijken i...
Lees meer

Categoriën

Trefwoorden