LAB

Archief per auteur: Roelof GoodijkTerug

Roelof Goodijk is één van de oprichters van LOS Stadomland. Na een opleiding Landinrichtingswetenschappen aan de Wageningen Universiteit heeft hij 7,5 jaar als adviseur plattelandsontwikkeling gewerkt bij BRO adviseurs uit Boxtel. Hier heeft hij een brede kennis opgedaan van de ruimtelijke ordening van het landelijke gebied en de leefbaarheid en de ontwikkelingen van kleine dorpen.

Roelof werkt als procesbegeleider en communicator aan allerlei projecten op het gebied van de leefbaarheid en wijkgericht werken. Zo werkte hij aan tal van wijk- en dorpsontwikkelingsplannen, maar ook aan het activeren van bewoners en maatschappelijke partijen bij het oppakken van projecten in zelfbeheer. 

Daarnaast is Roelof projectleider van allerlei strategische projecten, zoals regionale gebiedsvisies en structuurvisies. Hij schreef b.v. de regionale gebiedsvisie voor de Regio Foodvalley en structuurvisies voor de gemeenten Vught, Peel en Maas en Barneveld. Een bijzonder mooie rol heeft hij in de kwaliteitscommissie buitengebied gemeente Peel en Maas. In deze commissie wordt aan de voorkant met ondernemers 'meegedacht' over de economische ontwikkeling in relatie tot de kwaliteiten in de omgeving. In deze rol komen de communicatieve en inhoudelijke vaardigheden heel mooi samen. 
Kenmerkend voor zijn projecten is de interactieve werkwijze en een grote betrokkenheid bij de deelnemende partijen. Grootste uitdaging voor de komende jaren ziet hij in het verder samenbrengen van overheden, burgers en ondernemers bij het verder ontwikkelen van ons land. 

Een nieuwe rol voor internet

Een nieuwe rol voor internet

Hoe kan internet worden ingezet in de nieuwe manier van werken? Internet is al volledig ingeburgerd bij de participatie van bewoners en ondernemers en heeft bewonersparticipatie bij ruimtelijke plannen echt aangevuld. Maar het kan nog beter. Wij zijn volop bezig met experimenten om de deelname nog laagdrempeliger te maken en internet en bijeenkomsten letterlijk aan elkaar te koppelen.
Lees meer
Omgevingsvisie; de plek voor creativiteit!

Omgevingsvisie; de plek voor creativiteit!

Hoeveel creativiteit heb je nodig voor het opstellen van een omgevingsvisie? Een omgevingsvisie zal worden gebruikt om initiatieven te koppelen aan de doelen van de gemeente. Het wordt de basis voor al het maatwerk. Out of the box denken helpt in onze ogen om tot bijzondere oplossingen te komen zonder ruimtelijke conflicten te veroorzaken.
Lees meer
Hoe kan de samenleving zelf sturen op beeldkwaliteit als de overheid dit niet wil doen?

Hoe kan de samenleving zelf sturen op beeldkwaliteit als de overheid dit niet wil doen?

Veel mensen hebben een mening over beeldkwaliteit. Overheden hebben in de afgelopen decennia tal van manieren bedacht om hieraan sturing te geven. Tegelijk wordt een teveel aan regelgeving als belemmerend ervaren en staat de kleur van gevels en de vorm van de uitbouw symbool over de overdaad aan overheidsregulering. In veel gemeenten zijn de regulerende welstandsnota’s en commissies intussen vervangen door adviserende dorpsbouwmeesters en kwaliteitscommissies.
Lees meer

Hoe worden (burger)krachtlijnen in de samenleving sturend op het omgevingsplan?

Wij denken dat krachtslijnen een belangrijke plek gaan innemen in de omgevingswet en sturend kunnen worden op de inhoud van het omgevingsplan. Het woord krachtslijnen gebruiken we voor de verankering van de doelen in de samenleving. Wij zien de omgevingsvisie en het omgevingsplan als hulpmiddelen om maatschappelijke doelen te realiseren. Maar de processen rondom deze instrumenten kunnen tegelijk de aanleiding zijn om de dynamiek in de samenleving aan te zwengelen.
Lees meer
leefbaarheidsplannen; een permanente beweging in de samenleving?

leefbaarheidsplannen; een permanente beweging in de samenleving?

Er is met de ontwikkeling van dorpsontwikkelingsplannen hard gewerkt aan de leefbaarheid van kleine kernen. Bewoners zijn zelfbewuster geworden en projecten worden steeds vaker door bewoners en ondernemers opgepakt. Maar hoe zorgen we ervoor dat de leefbaarheid niet bij projecten blijft, maar een doorgaande betrokkenheid geeft en ook minder zichtbare ontwikkelingen worden aangepakt? Hoe betrek je mensen bij de vergrijzing, als het vandaag niet urgent aanvoelt? Leefbaarheid van dorpen en wijken i...
Lees meer

Categoriën

Trefwoorden