LAB

Archief per auteur: Gerbert SmuldersTerug

Gerbert Smulders is één van de oprichters van LOS stadomland. Gerbert is landschapsarchitect en afgestudeerd in Wageningen in 1990. Ook studeerde hij aan de TUD stedebouw gedurende het doctoraal.

Een bijdrage te mogen leveren aan een inspirerende leefomgeving is steeds uitdagend. Die uitdaging voort te zetten met inspirerende mensen binnen LOS is een extra verrijking.

Na enkele jaren bij de gemeente Den Haag en vervolgens drie  jaar bij een klein ontwerp/adviesburo heeft Gerbert bij BRO Adviseurs in Boxtel gewerkt. Sinds 1998 als manager van de groep “stedelijk gebied” en de laatste 3 jaar van de groep “ontwerp” samen met Hans van Kempen.

Gerbert heeft ruime ervaring met structuurvisies voor steden, dorpen en gemeenten. Bij stedelijke en landelijke opgaven voelt hij zich thuis. Naast het structuurniveau heeft Gerbert ervaring met het ontwerp en supervisie van woongebieden, van eerste schets tot verkaveling, inrichting en beeldkwaliteit. Ook is hij thuis in de ontwikkeling van centrumgebieden.

Momenteel werkt Gerbert aan de ontwikkeling van een woongebied van zo'n 700 woningen, een structuurvisie voor Weerselo, een centrumvisie voor de kern Moergestel en het ontwerpen van een nieuwe stap in de ontwikkeling van een landgoed.

 

Goed route ontwerp kan alleen zonder harde normen

Goed route ontwerp kan alleen zonder harde normen

Wij onderzoeken de manier waarop routes en hun omgeving een geïntegreerd geheel kunnen zijn. Een verkeersroute is belangrijk om mensen van A naar B te brengen. Je kunt echter heel verschillend tegen de relatie met het landschap aankijken. Is het een belevenislijn waarlangs de omgeving wordt getoond, zodat je er even onderdeel van bent? Is het onderdeel van de omgeving die het doorsnijdt of is het vooral een barrière?
Lees meer

Categoriën

Trefwoorden